Representationslaget

INFORMATION

Övre från vänster: Joakim Granqvist, Hugo Svenfelt, Joel Kaitfors, Frank Sandström, Mika Särkijärvi, Jim Stenman, Vidar Vasara, Alex Byggmästar, Johnnie Wisen, Flamor Syla, Isak Byggmästar, Samuel Granholm

Nere från vänster: Ted Svenlin, Joseph Granholm, Sam Björkskog, Mathias Smeds, Tadele Ahlberg, Sten Karlström, Lukas Käldström, Rachid Elkadir

Från bilden saknas Joel Granholm, Joni Granholm, Wihtori Karukka, David Asplund, William Åkerlund, Samu Jaatinen

 

 

Tränare:

Zacharias Björkskog
Mathias Antus
Jim Stenman
Joel Kaitfors
Mats Björkskog

050-5265083
050-3568931
050-3627109
050-4340585
040-5308459

zacharias.bjorkskoglki.net
mathiasantusgmail.com
jimppenhotmail.com
Joel.kaitforsgmail.com
mats.bjorkskoggmail.com

 

 

HÄNDELSEKALENDER