Representationslaget

INFORMATION

Övre raden från vänster: Janne Grankulla(matr.förv), Mats Björkskog(Lagledare), Joel Kaitfors, Alex Byggmästar, Jim Stenman, Vidar Vasara, Vilhelm Sundqvist, Isak Byggmästar, Mika Särkijärvi, Joel Björnvik, Filip Eklund, Mathias Antus(Tränare), Zacki Björkskog(Huvudtränare)

Nedre raden från vänster: Mathias Smeds, Samu Jaatinen, Jesper Vikström, Samuel Forsman, Sam Björkskog, David Asplund, Hugo Svenfelt, Rachid El Kadiri, Noah Björkskog

 

 

Tränare:

Zacharias Björkskog
Mathias Antus
Jim Stenman
Joel Kaitfors
Mats Björkskog

050-5265083
050-3568931
050-3627109
050-4340585
040-5308459

zacharias.bjorkskoglki.net
mathiasantusgmail.com
jimppenhotmail.com
Joel.kaitforsgmail.com
mats.bjorkskoggmail.com

 

 

HÄNDELSEKALENDER