P-8

INFORMATION

Översta raden (från vänster): Tränare Tomas Lillqvist, Didrik Svenfors, Morgan Kronholm, Malte Holmborg, Jon Sundqvist, Arne Svenlin, Jack Söderlund, Rasmus Nygård, Lovis Libäck, Levi Eriksson, Adam Östman, Tränare Matias Nygård

Nedre raden (från vänster): Edwin Snellman, Rasmus Kelloniemi, Neo Byggmästar, Thilde Grankulla, Ted Eklund, Liam Lillqvist, Matheo Björkvik, Atte Svenlin, Leon Myrevik, Lisa Holmberg.

Saknas på bilden: Jolanda Snellman, Alfred Eklund, Jamila Mäenpää, Elis Vahlroos

Tränare:
Marika Grankulla (kontaktperson)
Matias Nygård
Marina Kelloniemi
Tomas Lillqvist
050-4068528
050-4669770
050-3421176
050-3209552
marika.grankullagmail.com
matias.nygardsolving.com
marina.kelloniemigmail.com
lillqvist.tomasgmail.com

HÄNDELSEKALENDER