P-13

INFORMATION

Uppe från vänster:Joar Holmqvist,Noel östman,Orvar Högnäs,Alfons Gädda,Jeremias Granholm

Nere från vänster:Anton Svenlin,Noah Granholm,Rasmus Björkskog,Hugo Gäddnäs,Noah Lindell

Saknas:Hugo Hendriksson,Robin Haglund,Rasmus Svenlin

 

Tränare:
Magnus Björkskog
Niklas Lindell
Maria Liljestrand (kontaktperson)
Ove Gädda
050-3620424
050-3005928
050-5862083
050-5877233
magnus.bjorkskoglki.net
niklas.lindellgmail.com
maria_liljestrandhotmail.com
thegaddashotmail.com

HÄNDELSEKALENDER