P-13

INFORMATION

Översta raden från vänster: Ivar Hjulfors, Oliwer Snellman, Tobias Sundkvist, Jacob Penttilä, Wilhelm Lindgren, John Renlund, Lukas Sundelin, Jacob Benton, Topper Björkström, Adde Snellman, Todde Myrevik, Milton Sjölind, Elias Liljekvist

Nedersta raden: Eddie Granlund, Felix Snellman, Axel Hatt, Vincent Ahlö, Elias Sandvik, Thed Snellman, Emil Forsén, Liam Sundqvist, Liam Lindgren

Målvakt: Casper Snellman

Tränare: Christian Ahlö, Benjamin Snellman, Anders Forsén (saknas Saul Sundelin)

 

Tränare:
Andreas Hjulfors (kontaktperson)
Christian Ahlö
Anders Forsen
Saul Sundelin
050-5632666
040-5779995
050-3610818
050-3748784
andreas.hjulforsgmail.com
christianmstech.fi
anders_vwhotmail.com
saul.sundelingmail.com
 

 

HÄNDELSEKALENDER