P-13

INFORMATION

Tränarna från vänster: Pia Dahllund, Staffan Åkerlund, Kia Vestman, Michaela Fagerudd.

Mittersta raden från vänster: Oliwer Nygård, Vincent Gädda, Elias Österholm, Edvin Österholm, Oskar Salmi, Isac Asplund, Kasper Kuoppala, Ivar Östman, Uno Svenlin, Valter Haga, Max Fagerudd, Ibrahim Kosic, Theo Riska, Arvid Sundqvist.

Nedersta raden från vänster: Josua Svenlin, Sander Emmerich, Eliah Granholm, Viggo Kaitfors, Oliver Eriksson, Emilia Härmälä, Engla Holmborg, Cassandra Dahllund, Oliwer Åkerlund, Johannes Vikström, Joa Lillqvist, Emil Lassila, Melvin Vikström.

Saknas på bilden: Robert Kaitfors, Colin Granholm, Tim Snellman, Tine Flink.

Tränare:
Michaela Fagerudd (kontaktperson)
Pia Dahllund
Robert Kaitfors
Staffan Åkerlund
Kristoffer Riska
Niklas Österholm
040-7216290
050-3392090
050-3413324
050-5224965
050-3754303
040-5852449
fagerudd.michaelagmail.com
pia.dahllundhotmail.com
robertkaitforsgmail.com
staffan.akerlund87gmail.com
kristoffer.riskahotmail.com
niklas.osterholmhotmail.com
 

HÄNDELSEKALENDER