Föreningens årsmöte 10.1

27 december, 2021

LBK håller sitt årsmöte måndag 10.1 kl.18.00 i Holm fritidsgård.

Alla medlemmar hjärtligt välkomna!