LBK II

INFORMATION

Övre raden från vänster:

Alex Byggmästar(Tränare), Daniel Gäddnäs, Benjamin Haglund, Niclas Hjulfors, William Pöyhteri, Linus Eklund, Filip Eklund, Janne Grankulla(Matr.förv.), Lukas Käldström(Tränare)

Nedre raden från vänster:

Joel Eklund, Kevin Lassfolk, Mårten Björkskog, Jacob Löfs, Samuel Åkerlund, Joseph Granholm, Adam Byggmästar

 

 

 

Tränare:
Alex Byggmästar
Lukas Käldström
Jacob Löfs
045-8570998
050-5941607
050-5697821
Alex.byggmastargmail.com
Kaldstromlukasgmail.com
jacob.lofslofs.fi
 

HÄNDELSEKALENDER