LBK II

INFORMATION

Övre raden från vänster

Alex Byggmästar(tränare), Benjamin Haglund, Paulus Byggmästar, Lukas Käldström, Jakob Löfs, Linus Eklund, Niclas Hjulfors, Philip Eklund, Mats Fredlund, Jan Grankulla

Nedre raden från vänster

Joas Granholm, Emil Svenfelt, Arvid Lolax, Adam Byggmästar, Richard Byggmästar, David Asplund, William Pöyhteri.

 

 

Tränare:
Alex Byggmästar
Lukas Käldström
Jacob Löfs
045-8570998
050-5941607
050-5697821
Alex.byggmastargmail.com
Kaldstromlukasgmail.com
jacob.lofsicloud.com
 

HÄNDELSEKALENDER