P-14

INFORMATION

Övre raden från vänster: Christian Ahlö (tränare), Lukas Sundelin, Jacob Benton, Ivar Hjulfors, Jacob Penttilä, Casper Snellman, Todde Myrevik, Elias Liljekvist, Vincent Ahlö, Linus Sundqvist (tränare), Anders Forsén (tränare)
Nedre raden från vänster: Topper Björkström, Thed Snellman, Noah Byggmästar, Emil Forsén, Liam Lindgren, Elias Sandvik, Emil Andersson, Linus Sundqvist

 

Tränare:
Andreas Hjulfors (kontaktperson)
Christian Ahlö
Anders Forsen
Linus Sundqvist
050-5632666
040-5779995
050-3610818
050-4078624
andreas.hjulforsgmail.com
christianmstech.fi
anders_vwhotmail.com
linus.sundqvisthotmail.com
 

 

HÄNDELSEKALENDER