P-10

INFORMATION

Tränare från vänster: Johan Ahlö, Jussi Peltola, Tomas Knuts, Krister Björkskog, Markus Björkskog

Mellersta raden från vänster: Vilhelm Björkskog, Milton Vikström, Sonny Lou Snellman, Marcel Lampa, Theo Edén, Nico Edén, Alvin Eriksson, Elia Ahlvik, Leon Fagerholm

Nedersta raden från vänster: Theo Vikström, Melker Sundkvist, Ivar Knuts, Amos Snellman, Noa Thylin, Arvid Björkskog, Joas Ahlö, Vilmer Snellman, Matheo Holmborg, Alex Peltola

Saknas: Ibrahim Abdulkarim, Elmer Snellman, Erik Granqvist, Einar Eriksson

 

Tränare:
Markus Björkskog (kontaktperson)
Krister Björkskog
Tomas Knuts
Jussi Peltola
Markus Thylin
Mikael Fagerholm
050-5240441
044-7966828
040-5628498
040-1730740
040-5230316
050-3784218
mjuuf2gmail.com
Kbjorkskoghotmail.com
tomas.knutsgmail.com
jussianjapeltolagmail.com
markus.thylinhotmail.com
mikael.fagerholmgmail.com

HÄNDELSEKALENDER