P-11

INFORMATION

Överst från vänster: Björn Snellman (tränare), Amos Fagerholm, Colin Snellman, Erik Svenlin, Melwin Kaptens, Acke Snellman, Kimi Törnqvist, Adam Ahlsved, Tony Svenlin (tränare).

Nedre raden från vänster: Milian Myrevik, Noah Snellman, Julius Lampa, Colin Eklund, Ben Benton och Colin Svenlin.

Saknas: Alvar Nielsen, Rurik Flink, Caleb Sundkvist och Elmer Store.

 

Tränare:
Anna Lampa (kontaktperson)
Tony Svenlin
Björn Snellman
Anders Svenlin
Stefan Kaptens
050-3610831
050-5310759
+46-736791960

lampa.annagmail.com
tonysashotmail.com
bjornsnellhotmail.com
Anttisvenlinhotmail.com
stefan.kaptensgmail.com

 

HÄNDELSEKALENDER