P-11

INFORMATION

Övre raden från vänster: Mårten Östman, Ivar Hjulfors, Alfons Grankulla, Oliver Snellman, Viggo Björkskog, Eddie Granlund, John Renlund, Noah Byggmästar, Jacob Penttilä, Topper Björkström, Valter Svenfors, Victor Ena, Elias Liljekvist, Tobias Sundkvist

Nedre raden från vänster: Liam Lindgren, Emil Forsèn, Joseph Holmberg, Gabriel Tran, Liam Sundqvist, Wilhelm Lindgren, Todde Myrevik, Adde Snellman, Leon Byggmästar, Lucas Sundelin, Vincent Ahlö
Längst framme: Elias Sandvik, Axel Hatt

Saknas: Felix Snellman, Laith Alhammada, Casper Snellman,

Tränare från vänster: Viet Tran, Tommy Lindgren, Anders Björkskog, Saul Sundelin, saknas: Anders Holmberg och Anna-Lena Snellman

Tränare:
Andreas Hjulfors (kontaktperson)
Tommy Lindgren
Anders Holmberg
Anders Forsen
Christian Ahlö
Nat Viet Tran
Benny Snellman
Anders Björkskog
050-5632666
050-4141025
040-7203893
050-3610818
040-5779995
050-3482717
050-5355339
040-7304051
a.hjulforshotmail.com
tommy.lindgrenmulti.fi
agholmberggmail.com
anders_vwhotmail.com
christianmstech.fi
ylwa83hotmail.com
t_snellmanhotmail.com
anders.bjorkskogfresh.fi
 

 

HÄNDELSEKALENDER