P-11

INFORMATION

Tränare:
Andreas Hjulfors (kontaktperson)
Tommy Lindgren
Anders Holmberg
Christian Ahlö
Benny Snellman
Anders Björkskog
Anders Byggmästar
050-5632666
050-4141025
040-7203893
040-5779995
050-5355339
040-7304051
050-3627537
andreas.hjulforsgmail.com
tommy.lindgrenmulti.fi
agholmberggmail.com
christianmstech.fi
t_snellmanhotmail.com
anders.bjorkskogfresh.fi
arbeitanhotmail.com
 

 

HÄNDELSEKALENDER