P-11

INFORMATION

Tränarna från vänster: Björn Björkskog, Robert Kaitfors, Michaela Fagerudd, Kia Westman, Pia Dahllund, Staffan Åkerlund.
Övre raden från vänster: Theo Riska, Tim Snellman, Edvin Österholm, Oliwer Nygård, Elias Österholm, Valter Haga, Amos Björkskog, Colin Granholm, Cassandra Dahllund, Uno Svenlin, Joachim Stephens.
Nedre raden från vänster: Viggo Kaitfors, Ibrahim Kozic, Max Fagerudd, Tine Flinck, Oliver Eriksson, Milja Ahlö, Lias Eklund, Matheo Snellman, Emilia Härmälä, Eliah Granholm, Melvin Vikström, Milo Brännbacka.
Saknas på bilden: Joa Lillqvist, Josua Svenlin, Oliwer Åkerlund, Mohammad.

 

Tränare:
Michaela Fagerudd (kontaktperson)
Pia Dahllund
Robert Kaitfors
Björn Björkskog
Kia Westman
Staffan Åkerlund
040-7216290
050-3392090
050-3413324
050-5851836
0500-269876
050-5224965
fagerudd.michaelagmail.com
pia.dahllundhotmail.com
robertkaitforsgmail.com
pims81hotmail.com
KiaWestmangmail.com
staffan.akerlund87gmail.com
 

HÄNDELSEKALENDER