P-11

INFORMATION

Nedre raden från vänster: Noa Thylin, Ivar Knuts, Melwin Åkerlund, Alvin Eriksson, Theo Kung, Marcel Lampa, Matheo Holmborg, Erik Granqvist.

Andra raden från vänster: Joas Ahlö, Vilhelm Björkskog, Leon Fagerholm, Milton Vikström, Liam Nynäs, Elia Ahlvik, Amos Snellman, Sonny Lou Snellman, Alex Peltola.

Tredje raden från vänster: Arvid Björkskog, Einar Eriksson, Melker Sundkvist, Theo Vikström, Theo eden, Enok Ahlskog, Leya Fagerholm, Maja Wiklund.

Övre raden från vänster, Jussi Peltola (tränare), Markus Thylin (tränare), Krister Björkskog (tränare), Tomas Knuts (tränare), Markus Björkskog (lagledare).

Saknas på bilden: Niko Eden, Ibrahim Abdulkarim, Moa Riska, Emil Snellman, Eric Snellman, Joshua Sundfors, Mikael Fagerholm (tränare)

 

Tränare:
Markus Björkskog (kontaktperson)
Krister Björkskog
Tomas Knuts
Jussi Peltola
Robin Snellman
Daniel Kung
050-5240441
044-7966828
040-5628498
040-1730740
040-9612754
040-5061920
mjuuf2gmail.com
Kbjorkskoghotmail.com
tomas.knutsgmail.com
jussianjapeltolagmail.com
Robin.Snellmanhotmail.com
kungdaniel9gmail.com

HÄNDELSEKALENDER