P-17

INFORMATION

Översta raden från vänster: Mikaela Strömberg (lagledare) Henrik Sundelin (tränare) Malte Snellman, Anton Byggmästar, Eddie Sundelin, Lucas Asplund, Elias Sandvik, David Vikström, William Storbacka, David Sundelin

Nedre raden från vänster: James Mäenpää, Melker Snellman, Arvid Lolax, Nils-Emil Ahlgren, Elias Härmälä, Eeli Gäddnäs

Tränare:
Mikaela Strömberg (kontaktperson)
David Sundelin
Henrik Sundelin
040-5834509
044-3219875
050-5939988
ms_stromberghotmail.com
david.sundelinkeymet.fi
henriknordicsale.fi

 

HÄNDELSEKALENDER