P-12

INFORMATION

Högst upp från vänster: Anders Svenlin (tränare), Wilmer Södergård, Josef Löfqvist, Noel Häggblom, Melwin Kaptens, Neo Kackur, Amos Fagerholm, Julius Lampa, Adam Ahlsved, Ben Benton, Milian Myrevik, Erik Svenlin, Colin Svenlin och Björn Snellman (tränare).

Mellersta raden från vänster: Kimi Törnqvist, Acke Snellman, Rurik Flink, Elton Paananen, Ludvig Snellman och Noah Snellman.

Längst fram: Colin Eklund

Från bilden saknas: Alexia Franzén och tränarna Tony Svenlin och Stefan Kapténs

 

Tränare:
Anna Lampa (kontaktperson)
Tony Svenlin
Björn Snellman
Anders Svenlin
Stefan Kaptens
050-3610831
050-5310759
+46-736791960

lampa.annagmail.com
tonysashotmail.com
bjornsnellhotmail.com
Anttisvenlinhotmail.com
stefan.kaptensgmail.com

 

HÄNDELSEKALENDER