P-12

INFORMATION

Första raden från vänster: Elia Östman, Colin Svenlin, Colin Eklund, Noah Snellman, Milian Myrevik, Ben Benton, Ludvig Snellman, Adam Ahlsved, Rurik Flink

Andra raden från vänster: Tony Svenlin (Tränare) Björn Snellman (tränare), Alexia Franzén, Cassandra Dahllund, Acke Snellman, Amos Fagerholm, Erik Svenlin, Melwin Kaptens, Julius Lampa, Anders Svenlin (tränare) Stefan Kaptens (tränare), Anna Lampa (kontaktperson)

 

Tränare:
Anna Lampa (kontaktperson)
Tony Svenlin
Björn Snellman
Anders Svenlin
Stefan Kaptens
050-3610831
050-5310759
+46-736791960

lampa.annagmail.com
tonysashotmail.com
bjornsnellhotmail.com
Anttisvenlinhotmail.com
stefan.kaptensgmail.com

 

HÄNDELSEKALENDER