P-12

INFORMATION

Nedersta raden från vänster: Elias Granholm, Johannes Vikström, Oliver Eriksson, Lias Eklund, Vincent Gädda, Sander Emmerich, Viggo Kaitfors, Joa Lillqvist, Colin Granholm, Emilia Härmälä, Josua Svenlin, Emil Lassila.

Mittersta raden från vänster: Elias Österholm, Oliwer Nygård, Edvin Österholm, Uno Svenlin, Melvin Vikström, Arvid Sundqvist, Max Fagerudd, Theo Riska, Ivar Kaptens, Cassandra Dahllund, Tim Snellman, Ibrahim Kozic.

Översta raden från vänster: Pia Dahllund, Michaela Fagerudd, Robert Kaitfors.

Saknas på bilden: Staffan Åkerlund, Oliwer Åkerlund, Kia Vestman, Valter Haga, Tine Flink, Isac Asplund.

 

Tränare:
Michaela Fagerudd (kontaktperson)
Pia Dahllund
Robert Kaitfors
Kia Westman
Staffan Åkerlund
040-7216290
050-3392090
050-3413324
0500-269876
050-5224965
fagerudd.michaelagmail.com
pia.dahllundhotmail.com
robertkaitforsgmail.com
KiaWestmangmail.com
staffan.akerlund87gmail.com
 

HÄNDELSEKALENDER