P-9

INFORMATION

Tränare: Robin Eriksson och Robert Kaitfors.

Övre raden från vänster: Amos Björkskog, Milo Brännbacka, Colin Granholm, Joachim Stevens, Albin Snellman, Edvin Österholm, Oliver Eriksson, Elias Österholm, Eliah Granholm, Viggo Kaitfors, Theo Björkskog, Joa Lillkvist.

Nedre raden från vänster: Sander Emmerich, Cassandra Dahllund, Oliver Nygård, Emilia Härmälä, Lias Eklund, Theo Riska, Melvin Vikström, Ibrahim Kozic, Oliwer Åkerlund, Valter Haga, Max Fagerudd, Noel Snellman.

Saknas på bilden: Alfons Lindgren, Mohammed, Neo Esberg, tränare Pia Dahllund.

 

Tränare:
Matilda Åkerlund (kontaktperson)
Robin Eriksson
Pia Dahllund
Robert Kaitfors
040-9636026
0500-580107
050-3392090
050-3413324
akerlund.matilda91gmail.com
robincjservice.fi
pia.dahllundhotmail.com
robertkaitforsgmail.com
 

HÄNDELSEKALENDER