P-9

INFORMATION

Uppe från vänster:
Colin Snellman, Colin Svenlin, Sonny Lou Snellman, Måns Björkström, Amos Fagerholm, Milian Myrevik.

Nere från vänster:
Melvin Kaptens, Frida Svenlin, Rurik Flink, Alexia Franzen, Milton Thylin.

 

Tränare:
Anna Lampa (kontaktperson)
Tony Svenlin
050-3610831
050-5310759
lampa.annagmail.com
tonysashotmail.com

 

HÄNDELSEKALENDER