P-9

INFORMATION

Tränarna från vänster: Samuel Gäddnäs, Joakim Löfs, Jonas Snellman, Andreas Rönnqvist
Från vänster: Ture tallberg, Viktor Snellman, Ebbe Löfs, Max Snellman, Denzel Pettersson, Noah sundqvist Lionel gäddnäs, Wilde Myrevik, Hugo Myrevik, Nico Latvala, Melvin Nynäs, Viktor Jacobsson, Arvid Rönnqvist, Hugo Åkerlund, Rasmus Lius, Max Snellman, Nazar.
Liggande Lionel Löfs, Alvin Häggman

Tränare:
Jonas Snellman
Andreas Rönnqvist
Samuel Gäddnäs
050-5814862
040-5852771
044-9745423
jonas.snellmangmail.com
andreas.ronnqvistgmail.com
samuel.gaddnasnce.fi

HÄNDELSEKALENDER