F-18

INFORMATION

Uppe från vänster:

Tommy Löfs (tränare), Ronny Strömberg (huvudtränare), Maja Fagerudd, Rebecca Sandberg, Anna Söderlund, Josefina Kackur, Ella Björkvik, Frida Svenfors, Henrik Kackur (tränare), Philip Hatt (tränare), Annea Strömberg, Jennie Strömberg (tränare).

Nere från vänster:

Alma Hatt, Milda Löfs, Cassandra Fagerholm, Tilde Käld, Fanny Asplund, Nellie Granholm, Saga Björkskog (F14), Amelina Strömberg.

Saknas:

Emmi Mäenpää, Lowa Brännbacka, Emmi Svenlin

 

Tränare:
Ronny Strömberg (kontaktperson)
Jennie Strömberg
Henrik Kackur
Philip Hatt
Tommy Löfs
050-5251278
050-5478931
050-5240465
050-5971642
050-3588709
ronnystromberggmail.com
Jennie.stromberg78gmail.com
henrik.kackurlarsmo.fi
philiphattgmail.com
tommy.lofslofs.fi

HÄNDELSEKALENDER