F-18

INFORMATION

Nere från vänster:

Henrik Kackur, Nellie Granholm, Ellen Sandvik, Anna Söderlund, Annea Strömberg, Rebecca Sandberg, Maja Fagerudd, Alma Hatt, Tilde Käld, Anna Signeul, Ronny Strömberg

Uppe från vänster:

Philip Hatt, Zera Snellman, Emmi Mäenpää, Emmi Svenlin, Malva Brännbacka, Cassandra Fagerholm, Josefina Kackur, Ella Björkvik, Fanny Asplund, Frida Svenfors, Lowa Brännbacka, Moa Åkerlund, Johan Sandvik

Borta: Milda Löfs, Jennifer Sundelin

 

Tränare:
Ronny Strömberg (kontaktperson)
Henrik Kackur
Johan Sandvik
Philip Hatt
050-5251278
050-5240465
040-5607817
050-5971642
ronnystromberggmail.com
henrik.kackurlarsmo.fi
johan.sandviknautors-swan.com
philiphattgmail.com

HÄNDELSEKALENDER