F-10

INFORMATION

Lag

Tränare:
Ellinor Svenlin (kontaktperson)
Torbjörn Sundelin
Jonas Sundfors
Simon Kanckos
Juliana Fagerholm
Jessica Snellman
050-3227296
050-4645502
050-3683558ellinor.svenlingmail.com
thores.sundelingmail.com
jonas.sundforshotmail.com
kanckos3gmail.com
juliana.fagerholmhotmail.com
jessicasnellmanhotmail.com

HÄNDELSEKALENDER